naglowek

biografia
OKRES GŁOGOWSKI
***
OKRES KRAKOWSKI

Akademia Krakowska
POWSTANIE AKADEMII KRAKOWSKIEJ
***
SCHOLASTYKA
I SPOSÓB NAUCZANIA NA UNIWERSYTETACH ŚREDNIOWIECZNYCH

działalność naukowa
ASTRONOMIA
I ASTROLOGIA

***
GEOGRAFIA
I "MEDYCYNA"

***
LOGIKA I FILOZOFIA

Komentarz do metafizyki
ZNACZENIE EDYCJI TEKSTU - RYSZARD TATARZYŃSKI
***
COMMENTARIUS IN "METAPHYSICAM" ARISTOTELIS -
SPIS TREŚCI

dodatki
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG HIERONIMA
SZCZEGÓŁY
***
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG
FELIKSA
BENTKOWSKIEGO
(1814)

***
FRAGMENT
Z KRONIKI
DŁUGOSZA
DOTYCZĄCY
POWOŁANIA
UCZELNI
W KRAKOWIE

***
JAK SZUKAĆ JANA
Z GŁOGOWA W
INTERNECIE
I
BIBLIOGRAFIACH

***
LEONARD
COX
MOWA POCHWALNA
[...]
NA CZEŚĆ
PRZESŁAWNEJ
AKADEMII
KRAKOWSKIEJ
(1518)

***
BIBLIOGRAFIA
DO BADAŃ
NAD
JANEM
Z GŁOGOWA

***
LITERATURA
CYTOWANA
I
WYKORZYSTANA
PRZY
TWORZENIU
STRONY

linki

LICZNIK ODWIEDZIN

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:
Michał Urbanowski
urbanowski.michal@wp.pl

INDEKS WAŻNIEJSZYCH DZIEŁ GŁOGOWCZYKA
WG HIERONIMA SZCZEGÓŁY

PISMA GRAMATYCZNE

 • Prima pars Doctrinalis Alexandri (wyd. 1525),
 • Alexandri Gallici secunda pars Doctrinalis (wyd. 1500),
 • Tertia et quarta pars Doctrinalis Alexandri (wyd. 1525),
 • Declaratio Donati Minoris de octo partibus orationis (wyd. 1500).

PISMA LOGICZNE

 • Exercitium veteris artis (wyd. 1504 i in.),
 • Exercitium novae logicae seu librorum Priorum et Elenchorum (wyd. 1511),
 • Expositio in Aristotelis libros Priorum Analiticorum (rkps),
 • Quaestiones super Priora Analytica Aristotelis (wyd. 1511),
 • Expositio in Posteriora Analytica Aristotelis (rkps),
 • Quaestiones super Posteriora Analytica Aristotelis (wyd. 1499),
 • Exercitium super omnes tractatus parvorum logicalium Petri Hispani (wyd. 1500 i in.),
 • Quaestiones super primum et quartum tractatum Summularum logicalium Petri Hispani (rkps).

PISMA Z ZAKRESU FILOZOFII PRZYRODY I METAFIZYKI

 • Quaestiones in octo libros Physicorum Aristotelis (rkps),
 • Expositio in Aristotelis libros Physicorum (rkps),
 • Quaestiones librorum De anima Aristotelis (wyd. 1501 i in.),
 • Physionomia (wyd. 1518),
 • Expositio in Aristotelis libros Metaphysicorum (rkps),
 • Quaestiones in Aristotelis libros Metaphysicorum (rkps),
 • Communtarius in opusculum s. Thomae de Aquino De ente et essentia (rkps).

PROGNOSTYKI I DZIEŁA ASTROLOGICZNE

 • Practica Cracoviensis anni 1500 (wyd. 1499),
 • Conclusio primi articuli de eclipsi lunae (wyd. 1504),
 • Interpretatio almanach Johannis de Monte Regio (wyd. 1514),
 • Introductorium in scientiam nativitatum (rkps),
 • Tractatus de electionibus (rkps),
 • Summa astrologica (niedokończ., rkps),
 • Persuasio brevis, quo modo astrologiae studium religoni christianae non est adversum (rkps).

DZIEŁA ASTRONOMICZNE

 • Introductorium compendiosum in tractatum Sphaerae materialis Johannis de Sacrobosco (wyd. 1506 i in.),
 • Computus Chirometralis (wyd. 1507),
 • Tractatus de 48 imaginibus caelestibus (rkps),
 • Interpretatio Tabularum resolutarum (rkps),
 • Canones Tabularum aurearum (rkps).

TRAKTAT GEOGRAFICZNY

 • Introductorium cosmographiae

<< WSTECZ * GÓRA STRONY * DALEJ >>