naglowek

biografia
OKRES GŁOGOWSKI
***
OKRES KRAKOWSKI

Akademia Krakowska
POWSTANIE AKADEMII KRAKOWSKIEJ
***
SCHOLASTYKA
I SPOSÓB NAUCZANIA NA UNIWERSYTETACH ŚREDNIOWIECZNYCH

działalność naukowa
ASTRONOMIA
I ASTROLOGIA

***
GEOGRAFIA
I "MEDYCYNA"

***
LOGIKA I FILOZOFIA

Komentarz do metafizyki
ZNACZENIE EDYCJI TEKSTU - RYSZARD TATARZYŃSKI
***
COMMENTARIUS IN "METAPHYSICAM" ARISTOTELIS -
SPIS TREŚCI

dodatki
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG HIERONIMA
SZCZEGÓŁY

***
INDEKS
WAŻNIEJSZYCH
DZIEŁ
GŁOGOWCZYKA
WG
FELIKSA
BENTKOWSKIEGO
(1814)

***
FRAGMENT
Z KRONIKI
DŁUGOSZA
DOTYCZĄCY
POWOŁANIA
UCZELNI
W KRAKOWIE

***
JAK SZUKAĆ JANA
Z GŁOGOWA W
INTERNECIE
I
BIBLIOGRAFIACH
***
LEONARD
COX
MOWA POCHWALNA
[...]
NA CZEŚĆ
PRZESŁAWNEJ
AKADEMII
KRAKOWSKIEJ
(1518)

***
BIBLIOGRAFIA
DO BADAŃ
NAD
JANEM
Z GŁOGOWA

***
LITERATURA
CYTOWANA
I
WYKORZYSTANA
PRZY
TWORZENIU
STRONY

linki

LICZNIK ODWIEDZIN

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT:
Michał Urbanowski
urbanowski.michal@wp.pl

JAK SZUKAĆ GŁOGOWCZYKA W INTERNECIE I BIBLIOGRAFIACH

Jan z Głogowa, może być odnaleziony pod "pseudonimami"1:

 • Gloger
 • Glogerus
 • Glogovita
 • Głogowczyk
 • Głogowita
 • Jan aus Glogau
 • Jan aus Głogów
 • Jan Gloger
 • Jan Głogowczyk
 • Jan Schelling
 • Jan Szyling
 • Jan z Głogowa
 • Jan z Hlohova
 • Jan z Krakowa
 • Johannes de Glogovia
 • Johannes Glogoviensis
 • Johannes Schelynk de Glogovia
 • Johannes von Glogau
 • John of Glogau
 • John of Glogov
 • John of Glogow
 • ........................?

<< WSTECZ * GÓRA STRONY * DALEJ >>


[1] UWAGA! Nie wszystkie określenia są poprawne. Jeśli występują wśród nich błędne, to zostały umieszczone w spisie dlatego, że mają charakter błędów upowszechnionych. Moją intencją nie jest oczywiście chęć dalszego ich upowszechniania, lecz ułatwienie wyszukiwania informacji dotyczących Głogowczyka.