INTRODUCTORIUM ASTRONOMIAE
KARTA TYTUŁOWA INTRODUCTORIUM ASTRONOMIAE (1514)